fbpx
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mineriittikatto – Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Kaikki mitä mineriittikatoista on tiedettävä

Mineriittikatto, tai toiselta nimeltään varttikatto, on kattotyyppi, joka on valmistettu mineriitistä eli betonikuitulevyistä. Betonikuitulevy on sementtipohjainen kuitusementtituote. Mineriitti oli aikanaan hyvin suosittu kattomateriaali Suomessa, erityisesti 1900-luvun puolivälistä aina 1990-luvulle saakka. Mineriittikaton suosioon liittyivät sen kestävyys, paloturvallisuus ja säänkestävä materiaali.

Vanhemmat mineriittikatot voivat sisältää asbestia. Katon kunnostamisessa voi vapautua asbestipölyä, mikä on terveydelle vaarallista. Asbestikatoissa tarvitaan erityisjärjestelyjä ja suojatoimenpiteitä, joten ethän huolla kattoa omin päin.

Onko kaikissa mineriittilevyissä asbestia?

Alun perin mineriittilevyt sisälsivät asbestia, mikä tekikin materiaalista erittäin kestävän ja pitkäikäisen. Kuitenkin, asbestin haitalliset terveysvaikutukset, kuten keuhkosyövän ja asbestoosin riski, tulivat myöhemmin laajalti tunnetuiksi. Tämän seurauksena asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin Suomessa 1990-luvulla. Nykyään mineriittikaton purkaminen tai korjaaminen vaatii erityisiä varotoimia asbestipölyn vaarojen vuoksi, ja on suositeltavaa, että kaikista ennen 1990-luvun loppua tehdyistä mineriittikatoista olisi tarpeellista ottaa asbestinäyte. Valtaosa 70- ja 80-luvuilla asennetuista vartti- eli mineriittikatoista sisältää asbestia.

Mineriittikaton purku ja vaihto eri katteeseen

Mineriittikattolevyjen vaihtaminen toiseen katteeseen on mahdollista, mutta se vaatii huolellista suunnittelua ja oikeanlaista toteutusta. Käyttämällä KattoCenterin palveluita, varmistut siitä, että kattorakenteet ovat riittävän vahvat kantamaan esimerkiksi tiilikaton. Mikäli katossa esiintyy asbestia, varmistat että asbestipurkutyöntekijät ovat sertifioitu purkutöihin.

Esimerkiksi tiilikatto on yleensä raskaampi kuin mineriittikatto, joten katon kantavat rakenteet on tarkistettava varmistamaan, että ne kestävät lisäpainon. Ennen työn aloittamista on suositeltavaa tarkistuttaa katon kunto KattoCenterin ammattilaisella. Tämä sisältää rakenteiden tarkistamisen ja asbestin esiintymisen arvioinnin.

Mineriittikaton purkaminen tulee suorittaa asbestipurkutyöhön pätevöityneiden ammattilaisten toimesta. Tämä sisältää tarvittavat suojatoimenpiteet ja asbestijätteen asianmukaisen käsittelyn.

Ota yhteyttä kokeneeseen kattoalan ammattilaiseen, joka voi auttaa sinua prosessin kaikissa vaiheissa varmistaen turvallisen ja onnistuneen lopputuloksen.

Asbestin poisto vartti- eli mineriittikatosta

Asbestin poistaminen mineriittikatosta on monivaiheinen prosessi, joka vaatii erikoisosaamista ja tarkkoja turvallisuustoimenpiteitä. Työn suorittaminen itse on vaarallista ja laitonta ilman asianmukaisia lupia ja koulutusta. Siksi on tärkeää luottaa ammattitaitoisiin asbestinpoistajiin, jotka varmistavat sekä työntekijöiden että ympäristön turvallisuuden.

Erityisesti jos työhön liittyy asbestin käsittelyä, vaatii mineriittikaton huolto ilmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle (AVI). Asbestin käsittely on tarkasti säädeltyä Suomessa terveyshaittojen vuoksi, ja työ tulee tehdä asianmukaisesti koulutetun henkilöstön toimesta. Työn suorittajilla tulee olla asbestityöhön vaadittava pätevyys ja koulutus. 

Kattoremonttia suunnittelevalle lyhyt yhteenveto:
  • Aluehallintovirasto pitää rekisteriä asbestipurkutyöluvista ja pätevistä työntekijöistä. Luvan hakijalla on oltava käytettävissä asbestipurkuun tarvittavat koneet ja laitteet sekä vankkarakenteiset huoltotilat. 
  • Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksena on ammattitutkinto tai sen soveltuva osa.
  • Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä, ei siis riitä, että kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä. Asbestikartoituksen suorittajalta edellytetään riittävää perehtyneisyyttä.
  •  Asbestipurkutyöstä on jatkossakin tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, mihin on merkittävä muun muassa tiedot purkutyötä tekevistä työntekijöistä ja terveystarkastuksien voimassaolosta.
  • Purkutyöstä on lisäksi tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Onko mineriittikaton maalaaminen kannattavaa?

Mineriittikaton maalaaminen voi pidentää katon käyttöikää ja parantaa sen ulkonäköä, mutta se vaatii huolellista valmistelua, asianmukaisia varotoimenpiteitä ja oikeiden materiaalien käyttöä.  

On suositeltavaa konsultoida KattoCenterin ammattilaista ennen maalausprojektin aloittamista, jotta kaikki riskit ja mahdollisuudet voidaan arvioida tarkasti. Jos mineriittikatto sisältää asbestia, varotoimenpiteitä on noudatettava. Huomioithan, että asbestikattoa saa käsitellä vain asianmukaisen luvan haltija. Näin varmistetaan, että puhdistus tehdään turvallisesti eikä asbestipölyä leviä ympärille.

Mineriittikaton maalaaminen voi olla hyvä idea, jos katto on muilta osin hyvässä kunnossa eikä sisällä asbestia. Jos katto sisältää asbestia, erityiset turvatoimenpiteet ovat välttämättömiä.

Asbestipurkutyö vaatii luvan

Mineriittikaton purkaminen, erityisesti jos siihen liittyy asbestin käsittelyä, vaatii ilmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle (AVI). Asbestin käsittely on tarkasti säädeltyä Suomessa terveyshaittojen vuoksi, ja työ tulee tehdä asianmukaisesti koulutetun henkilöstön toimesta. Työn suorittajilla tulee olla asbestityöhön vaadittava pätevyys ja koulutus. 

Suomen KattoCenterillä on aluehallintoviraston myöntämä asbestipurkutyölupa. Me tutkitutamme onko vanhassa katossa asbestia ja mikäli näin on niin teemme tarvittavat ilmoitukset, puramme katon asbestipurkutyönä ja hävitämme asbestipitoiset materiaalit asianmukaisesti.

Mineriittikaton työn hinta

Mineriittikaton purkamisen hinta voi vaihdella huomattavasti useiden tekijöiden perusteella. Yleisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kattoalueen neliömäärä, mahdollinen asbestityö ja sen mukana tulevat materiaalit ja tarpeet, sekä jätteen kuljetus.

  • Suurempi kattoalue tarkoittaa enemmän työtä ja materiaaleja, mikä nostaa kustannuksia.
  • Mahdollisten asbestipitoisen materiaalin käsittely vaatii erityisiä suojatoimenpiteitä, mikä lisää kustannuksia.
  • Asbestipölyn leviämisen estämiseen tarvittavat toimenpiteet, kuten suojapeitteet ja pölynhallintalaitteet, lisäävät hintaa. Asbestijätteen turvallinen kuljetus ja hävittäminen erikoistuneisiin jätteenkäsittelylaitoksiin on maksullista. 

Lähtökohtaisesti, esimerkiksi peltikattoon verrattaessa, on mineriittikaton purkukustannukset yleensä 5-10 euroa kalliimpaa neliöltä. Voit tutustua kattoremonttien hintaesimerkkeihin täältä. 

On kuitenkin tärkeää pyytää tarkka kustannusarvio suoraan urakoitsijalta, jotta saat tarkan kuvan oman kattosi tarpeen mukaisen työn kustannuksista.