fbpx
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Katon kaltevuuslaskuri

laske katon kaltevuus

katon kaltevuuden laskeminen

Kaltevuus on ratkaisevan tärkeä tekijä katon toiminnan kannalta, ja se vaikuttaa siihen, mitä kattomateriaaleja on mahdollista käyttää, miten hyvin katto kestää sääolosuhteita ja miten tehokkaasti se poistaa vettä.

Koska katon kaltevuudella todella on väliä, olemme luoneet käyttöösi tämän kätevän ja helppokäyttöisen katon kaltevuuslaskurin. Sinun tarvitsee tietää vain kattosi korkeus ja pituus metreinä tai senttimetreinä, ja syöttää ne laskuriin, niin laskuri laskee sinulle kattosi kaltevuuden.

laskurim

m

Katon kaltevuus:

Katon harjakulma:

Katon pituus:

Mitä tarkoittaa katon kaltevuus?

Katon kaltevuus tarkoittaa katon loivuutta tai jyrkkyyttä. Se ilmaistaan yleensä kulmakertoimena tai prosentteina. Esimerkiksi katto, jolla on 45 asteen kaltevuus, on hyvin jyrkkä, kun taas katto, jolla on 5 asteen kaltevuus, on hyvin loiva.

Miksi katon kaltevuus täytyy tietää?

Kun rakennusta suunnitellaan, on katto yksi sen tärkeimmistä rakenteista. Kun suunnitellaan rakennuksen kattoa, yksi keskeisimmistä asioista on katon kaltevuus. Katon kaltevuudella on merkittävä vaikutus moniin seikkoihin, kuten veden virtaukseen ja katon rakenteeseen. Tarpeeseen suunniteltu kaltevuuden valinta on ulkonäön lisäksi erittäin olennaista katon asianmukaisen toiminnan ja pitkäikäisyyden kannalta. Jos katon kaltevuus ei olisi riittävä ja sadevesi ei valuisi asianmukaisesti pois katolta, voi se johtaa siihen, että vesi kertyy katolle. Tämä voi potentiaalisesti aiheuttaa haitallisia seurauksia, kuten vesivuotoja, kosteusongelmia ja rakenteellisia vaurioita.

Katon kaltevuuslaskurilla selvität materiaalimahdollisuudet

Lisäksi katon kaltevuus vaikuttaa siihen, millaisia materiaaleja voidaan käyttää katteen päällysteenä. Tietyt materiaalit, kuten tiili, saattaa vaatia tietynlaisen kaltevuuden toimiakseen tehokkaasti ja kestääkseen kauemmin. Peltikatto taas soveltuu lähes kaikkiin muihin kattomalleihin, paitsi täysin tasakattoisiin taloihin. Huopakatto puolestaan sopii kaikenlaisille katoille kaltevuudesta riippumatta. Tämä on tärkeä harkittava tekijä katon suunnittelussa ja rakentamisessa. Siten kaltevuuslaskurilla on hyödyllistä selvittää kattosi kaltevuusaste.

Katon kaltevuus pitää huomioida myös remontoitaessa

Myös remonttia suunniteltaessa on ensiarvoista tietää katon kaltevuus. Katon kaltevuus on keskeinen tekijä kattoremontin suunnittelussa ja toteutuksessa. On tärkeää arvioida huolellisesti rakennuksen tarpeita ja tavoitteita sekä ottaa huomioon paikalliset ilmasto-olosuhteet valittaessa oikeaa kaltevuutta kattoremontille. Tämä varmistaa, että katto toimii optimaalisesti ja kestää vuosikymmeniä ilman merkittäviä ongelmia – muistathan silti katon säännöllisen tarkastuksen ja huollon. Kattoremonttia suunniteltaessa kannattaa pyytää KattoCenterin asiantuntija paikalle.

Katon kaltevuus vaikuttaa moneen seikkaan

Katon kaltevuus kannattaa suunnitella ja laskea huolellisesti.

Vedenpoisto

Vedenpoisto on katon tärkeimpiä tehtäviä. Oikein laskettu kaltevuus varmistaa, että vesi valuu tehokkaasti pois katolta. Liian loiva katto voi johtaa pahimmillaan veden lammikoitumiseen eri kohtiin, joka voi johtaa jopa vuotoihin. Vastaavasti liian jyrkästä katosta voi olla muodostua tarpeettoman korkea, samalla kun se voi lisätä rakennuskustannuksia.

Pintamateriaalin valinta

Katon kaltevuus vaikuttaa myös katon pintamateriaalin valintaan sekä tarvittaviin kattorakenteisiin. Oikein laskettu kaltevuus vähentää katon painoa ja minimoi kantavien rakenteiden tarpeen.

Ulkonäkö ja tyyli

Katon kaltevuus vaikuttaa myös rakennuksen ulkonäköön ja tyyliin. Oikea kaltevuus voi parantaa rakennuksen visuaalista houkuttelevuutta. Esimerkiksi pulpettikaton kaltevuus on hyvin hallitseva osa talon ulkoasua.

Katon ikä

Suomessa sataa vettä tai lunta ympäri vuoden. Tällöin oikein laskettu kaltevuus yhdessä katon rakenteiden kanssa on erityisen tärkeää. Oikea kaltevuus auttaa estämään veden ja lumen kertymisen katolle, joka voisi muutoin johtaa jopa vuotoihin tai muihin ongelmiin.

Sääolosuhteet

Oikean kaltevuuden avulla lisätään katon turvallisuutta, erityisesti alueilla, joilla on voimakkaita tuulia tai muita sääolosuhteisiin liittyviä riskejä. Kun katon kaltevuus on laskettu ja katon pintamateriaali valittu, voidaan valita katolle soveltuvat kattoturvatuotteet kuten tikkaat, kävelysillat ja lumiesteet.

Ohjeet kattolaskurin käyttöön

Täyttäminen:

Katon korkeus:

Räystäästä katon korkeimpaan kohtaan.

Katon pituus:

Räystäästä toiseen räystääseen.

Tulokset:

Katon kaltevuus:

Katon kaltevuudesta puhuttava kulma, mikä määrittää mitä kattomateriaaleja voidaan käyttää.

Katon harjakulma:

Katon harjakulma on katon harjalta mitattava kulma. (Miten jyrkkä katto on)

Katon pituus:

Katon pituus räystäästä katon harjaan.